Документи

Правила кредитування та договір

З правилами надання фінансових кредитів ви можете ознайомитися за посиланням:

Правила надання фінансових кредитів

Приклади типового договору про споживчий кредит

Приклад типового кредитного договору про споживчий кредит доступний за посиланням:

Типовий кредитний договір про споживчий кредит

Приклад типового кредитного договору про споживчий кредит (з оплатою частинами) доступний за посиланням:

Типовий кредитний договір про споживчий кредит (з оплатою частинами)

Архів (документи з кредитування фінансовоїустанови)

Ліцензії, свідоцтва та дозволи

Фінансова установа має чинну ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту. Початок дії ліцензії: 11.11.2016 р., Ліцензія була переоформлена 26.01.2017 р. і є безстроковою.

З ліцензією від 11.11.2016 р., виданою Нацкомфінпослуг на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучення коштів, переоформленою на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 №163 на ліцензію з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, можна ознайомитися за посиланням:

Ліцензія Національної комісії

З розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 №163 "Про переоформлення деяким фінансовим установам діючих ліцензій, у зв'язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню", можна ознайомитися за посиланням:

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 №163 та додатки (1,2)

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи доступне за посиланням:

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ТОВ «Мілоан» від 05.11.2019 р.

Архів (ліцензії, сертифікати та дозволи)

Фінансова звітність

З фінансовою звітністю ТОВ «Мілоан» за І півріччя 2021 р. можна ознайомитися за посиланнями:

Баланс (звіт про фінансовий стан) ТОВ «Мілоан» на 30 червня 2021 р.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ТОВ «Мілоан» за І півріччя 2021 р.

Звіт про рух грошових коштів ТОВ «Мілоан» (за прямим методом) за І півріччя 2021 р.

Звіт про власний капітал ТОВ «Мілоан» за І півріччя 2021 р.

Примітки до проміжної фінансової звітності ТОВ «Мілоан» за І півріччя 2021 р.

З фінансовою звітністю ТОВ «Мілоан» за 2020 рік можна ознайомитися за посиланнями:

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВ «Мілоан» на 31 грудня 2020 р.

Баланс (звіт про фінансовий стан) ТОВ «Мілоан» на 31 грудня 2020 р.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ТОВ «Мілоан» за 2020 рік

Звіт про рух грошових коштів ТОВ «Мілоан» (за прямим методом) за 2020 рік

Звіт про власний капітал ТОВ «Мілоан» за 2020 рік

Примітки до річного фінансового звіту ТОВ «Мілоан» за 2020 рік

Архів (звітність фінансової установи)

Структура власності

На виконання Постанови правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року N 30 «Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг» надавачем фінансових послуг розміщено схематичне зображення структури власності, відомості про остаточних ключових учасників та власників істотної участі.

 Відомості про власників істотної участі

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності

Схематичне зображення структури власності фінансової установи

Інші відомості

З відомостями про учасників (засновників, акціонерів) заявника, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менше 10 відсотків статутного капіталу, та інших пов'язаних осіб заявника, а також іншими відомостями, передбаченими ч. 4 ст. 12-1 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», можна ознайомитися за посиланням:

Інформація з реєстраційної карти фінансової установи

Архів (реєстраційні картки фінансової установи)

Політика конфіденційності

З політикою конфіденційності можна ознайомитися за посиланням:

Політика конфіденційності фінансової установи